Er wordt onderricht gegeven in zang- en stemvorming (minimaal 3 aanmeldingen).
Voor leerlingen, die lid zijn van een plaatselijk koor en zich inschrijven voor zangles, geldt een gereduceerd tarief. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u op het inschrijfformulier te vermelden dat u lid bent van een koor.


info op wikipedia