• Stacks Image p5229_n6

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p5229_n7

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image p5229_n8

  Caption Text

  Link
Stacks Image 3961

Lesplaatsen en planning:
Muziekschool Stede Broec
Zesstedenweg 163
1613 JD Grootebroek
Cursus 1

Cursus 2

Cursus 3

Muziek voor Peuters

Deze cursus is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar, die samen met één ouder, grootouder of verzorger liedjes willen zingen en muzikale spelletjes willen doen. Kleine kinderen vinden het heerlijk als er samen met hen gezongen, gedanst en gespeeld wordt. Ze hebben grote belangstelling en aandacht voor klanken en geluiden; al snel herkennen ze liedjes en reageren hierop met geluid en beweging.

De cursus “Muziek voor peuters” speelt hierop in. Tijdens de lessen komt het zingen van allerlei liedjes met bijbehorende spelletjes aan bod. Daarnaast wordt er bewogen op en geluisterd naar muziek en gespeeld op allerlei eenvoudige muziekinstrumenten die geschikt zijn voor kleine kinderen. Door al deze activiteiten worden zowel muzikale als algemene vaardigheden gestimuleerd. Spelenderwijs maak je kennis met maat en ritme, door te klappen of te stampen. 

Het plezier in muziek maken samen met de volwassene staat voorop.

De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd: Groep 1: van 1,5 tot  2,5 jaar Groep 2: van 2,5 tot 4 jaar
De cursus bestaat uit 8 lessen van 45 minuten. Aanvang 10:30. Docent is Joke Koolhaas, tevens docent hoorn/trompet bij de Muziekschool MOW.

Kosten bedragen € 74,00 
Stacks Image 3979

Stacks Image 3972
Stacks Image 3976